Det är mycket man kan ha åsikter om i dessa dagar. Bland annat Carl Johan von Seths åsikt att framtiden inte är nyvänsterns (DN 25 okt.). Socialdemokraterna bör inte influeras av idealism och försöka ta väljare från miljöpartiet och feministisk initiativ. Utan i stället koncentrera sig på att återta väljare från sverigedemokraterna. Det är mer i enlighet med socialdemokratins materialistiska traditioner. Får jag föreslå ”Stängda hjärtan utan rasism” som en lämplig valslogan. Man får dock se upp så att inte moderaterna snor den.
Den gamla Skp:aren Margareta Zetterström angriper Jan Myrdal för att han medverkar i Nya tider, den nazistiska publikation som väckte sådan uppmärksamhet genom sin närvaro på bokmässan i Göteborg. Särskilt angriper Zetterström Jan Myrdals människosyn. Också i det fallet har Jan Myrdal varit sina mått trogen. Någon duvohjärtad mes har han aldrig varit. Vi ömsinta liberaler häpnade tidigt över att Jan Myrdal med viss belåtenhet konstaterade att alla förrädare borde skoningslöst avrättas. Men vi ansåg det väl rätt normalt bland en viss typ av kaserngårdsmarxister. Det är bara i efterhand som man har haft lättare att förlåta kamrat Stalins stödtrupper än man har att förlåta Hitlers. Mentaliteten var väl tämligen snarlik. Och det var ju bland dem Jan Myrdal började sin politiska bana
Men det intressanta är Margareta Zetterströms språkbruk. Det är ett tecken på att vänsterliberalismen erövrat vänstern, kaserngårdsmarxismen är det ingen som ens längre minns. Hönstern har segrat, Jan Myrdal, så hemskt är det!
Sedan förstår jag Sara Danius raseri över Per Wästbergs bristande impulskontroll. Han har nämligen kritiserat Bob Dylans tystnad. Skall man ha någon trovärdighet som snillen får man försöka hålla på sin upphöjdhet. Det inser Sara Danius.
Visst är det skönt när manlig självhögtidlighet punkteras av feministiska skribenter. Så får man försöka att undvika att anspråkslösheten hamnar i ytlighet, brist på ansvar och brist på allvar. Lättköpthet och tankelättja finns vid den andra polen. Det var väl detta Erik Helmersson i DN försökte varna för igår (25 okt.)
26 okt.16