Gårdagens blogg om Daesh (18 nov) borde nog kompletteras. Och jag bör väl också säga att Daesh är detsamma som IS. Terroristerna själva gillar inte denna beteckning, vilket är skäl nog att använda den. De lär vilja skära tungan av dem som använder den. Beteckningen har nämligen en fatal likhet med ord som betyder ”trampa ner” och ”trångsynt”. Så man förstår att det är lite känsligt.
Däremot är det inte sant att Daesh saknar teologiskt tänkande. Islamologen Richard Lagervall redogjorde för detta i Sydsvenskan (16 nov) och Håkan Holmberg i Upsala Nya ger samma redogörelse dagen efter (17 nov.) Intressant av just teologiska skäl är att de anser att al-Mahdi, den rättledde, kommer att träda ner på jorden för att tillsammans med Jesus leda de goda krafterna mot de onda, vilka leds av al – Dajjal, Satan. Det blir alltså slutstriden på den yttersta dagen.
Det där ter sig ju väldigt konstigt och knappast renlärigt ur någon religions synpunkt. Men lite intressant med tanke på att traditionella kristna i den inomkristna debatten, hävdar att även om muslimer och kristna tror på samma gud, så är Jesus den enda vägen till Gud. Kanske borde de byta uttryckssätt och säga att Bibeln är enda vägen till Gud.
Det är naturligtvis mycket i denna teologiska föreställning som för lekmannen ter sig obegripligt. Vem är al -Madhi? Och vad betyder det att han stiger ner till jorden? Kan människor alltså uppstå från de döda? Eller gäller det blott i apokalypsens dagar? Om nu Jesus är med och slåss för Daesh, så verkar han inte vara någon bra förebild. Gudsbilder kan variera, Jesus-bilder också tydligen. Nå, skilda religioner är skilda religioner. Intressantare är förstås att gudsbilderna varierar också inom kristendomen. Vad betyder det egentligen när man säger: Vi tror på samma Gud men har olika tolkningar av honom. En stor skillnad mellan kristendom och islam är förstås att Jesus inte är gudomlig inom islam. En jesusbild är för den kristne också en gudsbild.
19 nov.15