I går i Dagens Nyheter fortsatte Catia Hultquist den debatt som förs om Filters artikel om narcissismen hos familjen Eklund och Matilda Gustavssons intervju med Kristina Lugn. Jag kopplade samman de både intervjuerna redan i mitt första blogginlägg i ämnet och sedan är det många andra som gjort samma jämförelse. Det Catia Hultquist levererade i går var alltså DN-tolkningen av de båda fallen. Filters intervju är ett övergrepp medan Matilda Gustavsson tog både hjärtat och hjärnan med till jobbet. Det är så Dagens Nyheter ser på situationen, Eller åtminstone Catia Hultquist.
Jag ser något annat. Filter visar att en person som är allmänt bekant för att vara narcissist verkligen är det och därtill hans fader och hans broder. Det senare är kanske mindre allmänt bekant, men om omöjligt ointressantare. Frågan är hur det var med hans farfar. Jag såg honom nyligen i bergmanfilmen ”Törst” och han verkade rätt självbelåten. Men det kan ju ha berott på rollen, förstås.
Men ett journalistiskt övergrepp? Är det inte att ta till? I så fall vimlar det av journalistiska övergrepp. I och för sig inte osannolikt.
Skall vi tro på Jens Liljestrand i Expressen handlade också Lugn-intervjun om något som jag själv skulle kalla kränkt narcissism. Men inte hos den intervjuade utan hos intervjuaren. Idolen var inte så vänskaplig och uppskattande som jag hade tänkt mig. Artikeln får alltså värde om man förmår leva sig in i Matilda Gustavsson. Tänk om min idol behandlade mig själv på detta sätt? Men det måste man nog vara Jens Liljestrand för att göra. Mer för skrivaraspiranter än för vanliga läsare, alltså. Vi andra trodde att intervjun handlade om Kristina Lugn. Och vi tycker nog hon är utsatt för en onödig journalistisk hänsynslöshet. Det är ett högt pris att betala för att man kränkt någons narcissism. Dagens Nyheter borde betänka det där med grandet och bjälken.
15 april 14