Jag skrev förra måndagen att jag skulle undvika att fixera mig vid corona. ”Mera ädla ting en sorgen över nöden. Och icke som barbarer böja sig i skräck och vanvett under hårda öden”. Det visar sig emellertid inte så lätt. En stor del av inspirationen till mina bloggar kommer från samtidsdebatten. Inte därför att jag generellt älskar den. Utan därför att det är en poäng att förekomma ofta och förekommer man ofta måste man hämta en del utifrån.
Men jag undrar om jag någonsin varit med om att samtidsdebatten varit så koncentrerad på en enda fråga.
Och det är egentligen märkligt. När experterna sagt sitt, vad finns det mer att säga? Jasenko Selimovic anser visserligen att man skall tänka själv och inte gå med på allt som experterna säger (DN 23 mars). Man kan ju reagera på självmotsägelser och uppenbara konstigheter, menar han. Självklart har han rätt i det. Den expert som ägnar sig åt sådant, bör få på moppo. Men så dumma är sällan experter, inte ens vanliga debattörer brukar tillåta sig sådant. Och tycker man som lekman något är konstigt så behöver det inte betyda att experterna har fel. Det är mycket troligare att det är något som behöver förklaras bättre.
Men experterna är ju inga gudar. Olika länder har olika strategier. Sant, men något måste man gå efter. Den där Tegnell verkar ju fullständigt vettig och sansad. Han kunde ju få en liten ruta varje dag i de stora tidningarna. Så räckte det med det. Och lekmännen kunde debattera något intressantare.
Men en del kan man ju förvåna sig över. Även om man tror att det är sant. Hur kan en pandemi som inte är särskilt smittsam och inte särskilt dödlig, vara så farlig? Svaret är väl att den är lika smittsam som alla andra åkommor och betydligt mer dödlig. Även om de flesta klarar den utan att avlida, så är det alltför många som stryker med. Intressant är också att man har större chans att klara sig om man är sjuk än om man är gammal. Det bör väl leda till att det myckna talet om friskvård har fått sig en knäck. Det spelar ingen roll hur mycket du hoppar och beter dig, har du levt din tid på jorden så har du. Och att det förhåller sig så har jag länge haft på känn.
Men det finns en debatt. De som tycker
att man skall förlita sig på experterna och de som tycker att politikerna skall ta det säkra före det osäkra och stänga in och spärra av. Visa handlingskraft som det heter. Detta är inte populism säger man, men det är ju vad det är. Det är visserligen inte folket som anses klokare än vetenskapen utan dess valda representanter. Men i alla fall.
Och själv är jag en främling. Inte bara i detta land utan i mänskligheten. Experterna bör få säga sitt. Men i debatten ser jag bara den babblande klassens moralism och beskäftighet. Men kanske har den någon folkpsykologisk terapeutisk funktion. Eftersom jag inte är sådan blir jag bara irriterad.
30 mars 20