Jag undrar om Saga Cavallins angrepp på Ninja Thybergs film Pleasure skall bli hennes genombrott som banérförare för den yngre feministiska moralkonservatismen (DN 2 dec.). Ninja Thyberg påstås ha en vagt porrliberal agenda. Men det är väl snarare så att Thyberg var förutsättningslös. Hon undersökte verkligheten och fann att den inte var så förskräcklig som man kunde tro. Och som alla porrmotståndare tycks önska. Det är därför Cavallin använder ordet vagt, ty hon känner att här är någon som inte är så tvärsäker. Cavallin däremot har när hon skriver sin artikel en tydlig moralkonservativ agenda. Liksom Lukas Moodyson i Lilja 4- ever. Så det som Saga Cavallin egentligen angriper Ninja Tyberg för är avsaknaden av en moralkonservativ agenda. Är man förutsättningslös kan man ju komma till oönskade resultat när det gäller den empiriska verkligheten.
Nå, det är inget konstigt i det. Var och en talar utifrån sin agenda. Det problematiska är att den moralkonservativa feminismen aldrig diskuterar, prövar eller försvarar sina grundvärderingar. De förutsätts. Och förutsätts vara feminismens naturliga komplement. Ja, mer än så. Att ha andra grundvärderingar är antifeministiskt. Det är en hållning som är starkt ifrågasatt inom dagens feminism. Moralkonservatismen inom feminismen är inte längre så enarådande som den var på 1970-talet. Men det gäller det ju att hemlighålla. Ända 70- talets år har denna typ av feminism undvikit att betona sexualsyn och sexualmoral för att i stället betona feminismen. Sexualsynen har man bara försvarat med kränkthet inför varje påstående om pryderi. Nämligen om någon antytt att detta inte är något naturligt eller den enda kvinnovänliga hållningen. Utan faktiskt ett val och en hållning.
Offentlig nakenhet är alltid en uppoffring, slår Saga Cavallin fast. Varför då? Handlar det inte i stället om graden av avdramatisering, den avspändhet som Ninja Thyberg talar om. Och är inte denna avdramatisering prisvärd? Varför skall Saga Cavallin göra sina egna hämningar till allmän lag?
Och vad är det för en objektifiering i att låta en skådespelare vara naken om det inte föreligger något tvång. Vem kan läsa sådant utan att se att det ligger en sexualsyn bakom. Saga Cavallin är också mycket emot ett kontrakt när det gäller samtycke. Möjligen anser hon att sexualitet för kvinnor alltid innebär en uppoffring och då hjälper inget samtycke. Det vore i varje fall en åsikt som jag inte tycker skulle vara orimligare än annat som hon explicit säger.
Det är riktigt att tron på individens fria vilja är en liberal idé. Den som ifrågasätter denna idé öppnar vägen för förtryck, paternalism och förmynderi. Vad hjälper det att de nya patriarkerna är kvinnor?
3 dec. 21