Det är glädjande att se att både Ivar Arpi i Svenska Dagbladet som Adam Cwejman i Göteborgs-Posten (25 aug.) reagerar på den nitiska intoleransen hos Nices poliser när det gäller att upprätthålla burkiniförbudet. Där går tydligen gränsen också för de mest hängivna anhängarna av den sekulära staten och laïcité. Religionsfobin kan bli för nitisk och intolerant. Och varför skall detta klappjakt på religiösa uttryck överhuvudtaget finnas? Är det inte bättre att vi tolererar varandra?
Själv har jag alltid strävat efter ett samhälle med vidgade toleransramar. De som idag framhåller enhetlighet och konformism som viktiga värden för att samhället skall hålla ihop står naturligtvis i kontrast till detta. Men det går utmärkt att leva i ett tolerant samhälle där man accepterar varandras olikheter. Om blott vissa demokratiska, liberala och humana värden inte kränks. Det är så lätt för främlingen som kommer hit att tro att det bara handlar om makt och majoritetens förtryck av minoriteten. I bästa fall kan vi lära hen inse att det handlar om värden som vi tycker bör vara universella och lika för alla människor. Det är därför det inre motståndet, inifrån vår egen kultur, mot denna demokratiska tanke, är så upprörande. Nej, det handlar inte om att försvara värden som vi anser vara universella, menar dessa personer. Det gäller att försvara enhetligheten.
Ledarskribenterna i den svenska demokratiska pressen säger det gång på gång. En människa har rätt att klä sig och hälsa som hon vill. Detta är grundprincipen. Jag var bland de första som påpekade det i Obs. Det skall inte tolkas som att jag har påverkat opinionen. Det skall tolkas som att jag bara säger självklarheter (truismernas mästare). Då är det inte konstigt att andra säger samma sak.
Det handlar inte om religionsfrihet. Ett bygdeoriginal i min barndom gick klädd i säckväv. Det hade varit lika fel att hindra honom från detta som att förbjuda de muslimska kvinnorna från att bära slöja. Kollektivet beslutar om kollektiva angelägenheter men har ingen rätt att besluta om det som blott rör individen. Det är antidemokratiskt när kollektivet överskrider sina demokratiska befogenheter. Det är en förbrytelse mot värden som västerländska demokrater anser bör vara universella. Om individen avviker av religiösa skäl eller av andra skäl har inte med saken att göra.
29 aug.16