I somras bloggade jag om Eva Bergs ”Klarnande april” och funderade över hennes förhållande till nationalsocialismen. Nu har jag lyckats få tag i Bibi Jonssons ”Bruna pennor” som handlar om svenska kvinnliga nazistiska författare. Hon fritar Eva Berg från att vara organiserad nazist men påpekar att hon använder sig av nazistiska teman. Debutboken ”Ungt äktenskap” handlar om att en arisk militär, skidlärare och atlet får befrukta en frisk och sund arisk kvinna. Kvinnan kan nämligen inte få livsdugliga barn med sin sjuklige man. Bibi Jonsson ser det som en direkt illustration till nazisternas Lebensborn – projekt. Den människoavel på raslig grund, som nazisterna ägnade sig åt.
Det är allt som står om den boken hos Bibi Jonsson. Det hade varit intressant att få en mer utförlig analys. Varför berättar författarinnan detta och vad är hennes känslor och hållning till det hon berättar? Bibi Jonsson påpekar att Eva Berg kom ut på Bonniers, vilket inte är någon garanti mot nazistiska sympatier men väl inte direkt talar för. Enligt Bibi Jonsson. Bibi Jonsson tycks alltså inte säker på huruvida Eva Berg är sympatiskt inställd till det hon berättar. Men varför berättar hon det annars, utan tydligt avståndstagande, kan man väl ändå fråga. Kan det finnas någon annan rimlig förklaring än sympati? Kan man tänka sig att hon vill skriva en intressant historia utan ställningstagande? Det är alltså svårt att tro att Eva Berg var helt utan sympatier för nazismen på denna punkt.
Själv finner jag det synnerligen intressant med ett tidsklimat som samverkar med de nazistiska idéerna. Är det tidsklimat, som nazismen uppstår ur, och som i sin tur påverkas av nazismen. Det finns naturligtvis sådana influenser långt inne också bland deciderat antinazistiska personer. Jag tänker på sådant som ett föraktfullt ifrågasättande av nazistledarnas egen rasrenhet. Hitler och Goebbels, som ingalunda framstod som några blonda bestar. Så hette det ofta. Att det gamla konservativa klassföraktet användes mot nazisterna var inte på samma sätt inkonsekvent, men naturligtvis föga sympatiskt. Det är en överklasshögerns förakt för en populistisk höger. Hitler var bara vicekorpral.
Antisemitismen var inte enbart kopplad till nazismen och kunde alltså finnas också bland nazismens motståndare. För att inte tala om att antiantisemitismen var svagt utvecklad. Bland nazismen sympatisörer fanns det många som var tveksamma till antisemitismen. Viket också ledde till att anklagelsen för bristande renlärighet i de nazistiska sektstriderna, ofta handlade om antisemitismen.
Men arvshygien och rashygien är naturligtvis centrala nazistiska idéer som det blir intressant om man spårar också utanför kretsen av organiserade nationalsocialister.
Jag har sett anspelningar på rasrenhet också hos Vilhelm Moberg. Visserligen en enstaka gång, men dock. För att inte tala om Pär Lagerkvists egendomliga antirationalism. För att nämna två kämpande antinazister.
27 aug.14