Kan man försvara Ivar Arpi? Ja, i söndags (23 juli) gjorde Svenska Dagbladets ledarsida ett ambitiöst försök. Både Tove Lifvendahl och Tomas Gür var inne på saken. Hur gör man?
Gür menar att Arpi har pekat på ett reellt problem. Att peka på detta problem är inte rasism, att förneka det är farlig verklighetsförnekelse som göder rasism. Han klumpar samman Arpi med Jens Liljestrand i Expressen som menar något annat. Liksom Lifvendahl i samband med Arpi, behandlar den artikel av Kaja Dovstad som jag behandlade igår, liksom en artikel av Margit Richert från 2015, som inte kan analyseras på samma sätt. Vilket gör det hela till mer mörkläggning än belysning.
Vad är det Arpi har gjort? Det är riktigt att han beskyllts för rasism av Erik Helmerson och Per Svensson i Dagens Nyheter. Men är denna beskyllning befogad eller inte?
Det problem Arpi ser är den svenska rasismen. Kan man tolka hans beskrivning som rent neutral. I så fall klarar han sig. Vi är många liberaler som hela tiden har hävdat detsamma. Men är det inte rimligt att tolka Arpi så att han finner den svenska rasismen förståelig, ja, rent av befogad? Att han menar att problemet är det som väcker intoleransen, inte själva intoleransen.
Nu finns det en annan möjlighet att försvara Arpi. Det är att mena att det han ser inte alls är rasism. Då gäller det att visa att irritationen inför främmande kulturer, inte alls är kulturell rasism. Detta är sakfrågan, diskutera den. Och håll inte på och hymla! Säg inte bara: Den här stackars mannen har beskyllts för förfärliga saker. Utan försök visa att han med orätt har beskyllts för förfärliga saker.
Tomas Gür säger att våld och organiserad brottslighet följer i invandringens spår. Det är en annan fråga och den kan man diskutera i annat sammanhang. Vad Arpi påstår är att anblicken av främmande kulturer är ett problem.
På samma sätt kan man diskutera Jens Liljestrand, Kaja Dovstad och Malin Richert i andra sammanhang. Liljestrands tendens är, så vitt jag förstår, en helt annan. Han säger att landsbygden avfolkas och marginaliseras. Det finns en flykt från landsbygden. Det är, som bekant, en gammal företeelse som inte beror på invandringen. Och då är invandrarna landsbygdens räddning. Det är deras förtjänst att landsbygden kan bevaras levande.
Vad Margit Richert berättar är han hon blev trakasserad när hon var lättklädd och bespottad när hon köpte vin. I Lessebo av invandrare. Detta beteende är lika oacceptabelt som rasism. Även här gäller det att vara intolerant mot intoleransen. Det enda man kan fråga sig är hur representativt det är. Allting händer ju. Men själva beteendet kan aldrig försvaras.
25 juni 19