Parallellt med den stora boken om Lundagård läser jag en liten bok som jag inköpte 1966, Det krökta rummet. Knappt mer än ett häfte. Sammanställd av Lundagårds dåvarande redaktör Nordal Åkerman. Den består i mycket korta artiklar och berättelser av dåtidens kända lundaintellektuella. Och kända från Lundagård, ty det var där de skrev. Där är Jan Mårtensson, som var Åkermans företrädare. Samt Peter Ortman, Joel Ohlsson, Bertil Palmqvist och Nils Eric Sandberg.
Så finns det tre namn som jag inte omedelbart kan identifiera, Per Paulsson, Måns Persson och Sven Carlström. Den senare hittar jag dock i mina gamla böcker som en spexare och karnevalist. Per Paulsson tror jag att jag har kunnat hitta på nätet. Han tycks ha varit konstvetare och ordförande i filmstudion. Han skriver en elegant, satirisk prosa och ter sig anmärkningsvärt begåvad.
Både Per Paulsson och Måns Persson har ju anonyma namn. Eftersom jag hittade en Per Paulsson död 2015 förmodar jag att skribenten verkligen hette så. Men Måns Persson? Eftersom han i satirens form raljerar med rektors reaktion mot liberalernas sexfest kan man ha sina misstankar. Jan Petterson, ordförande i Liberala Studentklubben, när sexfesten ägde rum, hösten 65, var med i Nordal Åkermans lundagårdsredaktion. Janerik Larsson som var den drivande kraften bakom sexfesten debatterade mycket de här åren. Och Olle Svenning som vid den här tiden skrev en bok ihop med Åkerman har ofta haft bra åsikter också sedan vinden vänt. Men är det en pseudonym kan det vara vem som helst. Inte Åkerman själv dock, allt han skrev under de här åren bar spår av en tydlig puritanism. Men man kan ju heller inte utesluta att namnet är autentiskt.
De korta texterna vittnar om att det var hög klass på tidens skribenter. Förutom Paulsons text är Joel Ohlssons ”Julbetraktelse” en text som man minns. Med dess sällsamma tragikomik. Om en ensam julfirande student som bryter nacken av sig i ett försök att inta en synnerligen obekväm samlagsställning, som han sett beskriven i en sexualrådgivningsbok. Så kan det gå.
15 juni 21